PUITMASTID

Pakume süvaimmutatud puitposte elektri- ja sideliinide ehitamiseks. Immutatud vastavalt NTR A klassile puidukaitsevahendiga Tanalith E 3475.

Lisaks pakume ka WEI tüüp C kreosootõliga immutatud poste. Immutatud vastavalt NTR A klassile.

All tabelis on esitatud valmis postide minimaalsed läbimõõdud. Kui tüveläbimõõt jääb allapoole vastava klassi nõutavat läbimõõtu, liigitatakse post lähimasse madalamasse klassi kuuluvaks.

Tüveläbimõõduna D mõistetakse posti otsast (jämedamast) 1,5 m kaugusel mõõdetud läbimõõtu. Posti läbimõõt on kahe omavahel ristisuunalise läbimõõdu keskväärtus.

Post peab vastama määratud pikkusele ±100 mm täpsusega.

Rohkem infot leiate meie bukletist:

Buklett pdf'ina
Buklett pdf’ina

 

 

 

 

 

Lisaküsimuste korral või hinnapäringuks võtke meiega ühendust allpool oleva vormi kaudu: