LOTUS TIMBER TÖÖANDJANA

Oleme kaasaegne, kiiresti arenev eestimaine ettevõte. Oma plaanides ja tegudes oleme ambitsioonikad, meeskonnaliikmete juures väärtustame tehatahtmist ja pühendumist.

Meie tegevus on suunatud nii siseturule kui ekspordile, oma tooteid ekspordime peamiselt Euroopasse ja Aasiasse.

Oleme avatud uutele ideedele ja lahendustele, kasutame oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ning usume, et õiged ja tõhusad IT lahendused muudavad töö efektiivsemaks.

Meie meeskonnas töötab täna 75 inimest.

 

Miks tulla  tööle Lotus Timberisse?

  • oleme professionaalide meeskond
  • oma töös hindame kiirust ja paindlikkust sest meie kliendid hindavad  seda
  • meie tootmisprotsess on mitmekesine ja efektiivne
  • tahame, et iga töötaja meie meeskonnas teaks firma eesmärke ja oleks kaasatud nende elluviimisesse
  • panustame teadlikult koostöösse igal tasandil, usume, et koostööd tehes oleme kõik edukamad
  • meil on kaasav töökultuur, uuenduste elluviimistesse on kaasatud kogu meeskond, töötajatelt tulevaid ideid ja ettepanekuid  väärtustatakse ning kaalutakse
  • väärtustame oma töötajaid, peame tähtsaks tervist, terveid eluviise ja  ohutut töökeskkonda
  • oleme tööandjana oma inimestele stabiilseks ja kindlaks partneriks
  • tööpäev meie juures tähendab head olmet, mugavaid ja kvaliteetseid tööriideid ning tööaega valdavalt kl 8-17.00

Tule tööta koos meiega!

 

Küsimuste korral võta ühendust:


Personalijuht
Tel. +372 53070583

personal@lotustimber.ee