Saematerjal on kahest või enamast küljest saetud puitmaterjal, mis jaguneb puuliigi ja kvaliteedi järgi. Peamised puuliigid, mida pakume on mänd ja kuusk, samuti on meie valikust võimalik leida lehise saematerjali. Meie toormaterjal on pärit Eestist, Soomest ja Venemaalt. Kvaliteedi järgi jaotatakse puit A (kõrgeim), B, C ja D (madalaim). Pikkusevahemikud okaspuu saematerjalil on reeglina 3 meetrist kuni 6 meetrini. Puidu omadused sõltuvad puuliigist ja kasvukohast ning -tingimustest. Ehituse kontsruktsioonides kasutatakse eelkõige okaspuud, reeglina kuuse ja/või männipuud, kuna ka niiskemates tingimustes säilitab omadused paremini, kui lehtpuul.

Saematerjali müüme nii kuivatamata kui ka kuivatatud kujul. Kuivatamata saematerjali kasutatakse näiteks ajutiste ehitise rajamisel, saalungite ja rakiste valmistamiseks. Hööveldamiseks ja ehitamiseks kasutatakse kuivatatud saematerjali. Kuivatatud saematerjal on reeglina suhtelise niiskusega 18±2% (ehitamiseks, hööveldamiseks jms). Mööbli, uste, akende ja siseviimistluspuit on kuivatatud tislerikuivaks s.o. 8±2% suhtelise niiskuseni. Puidu kuivatamine on vajalik, et vähendada kuivamisest tingitud kahanemisi ja kujumuutusi.

Laos on enimlevinud mõõdud alati saadaval.

 

 

 

Lisaküsimuste korral või hinnapäringuks võta ühendust meelis@lotustimber.ee