TULEKAITSE SURVEIMMUTUS
DRICON® on tuld aeglustava toimega puidu- ja vineeri immutuslahus, mille valmistamisel kasutatavad tuld aeglustavad kemikaalid ei sisalda halogeene, formaldehüüde, raskmetalle, sulfaate, ammooniumfosfaate ega lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Dricon tuleaeglustiga immutatud puit vähendab oluliselt tule pindmise leviku kiirust, kuumuse ja suitsu eritumist ning annab ohutuks lahkumiseks vajalikku aega. Dricon on ainus tuleaeglusti, mis on saanud Briti ehitustoodete akrediteerimisasutuse BBA tunnustuse. See kinnitab toote usaldusväärsust ja kvaliteetsust.

Immutus ei mõjuta märkimisväärselt puidu või vineeri välisilmet. Driconi vedelik sisaldab lisandeid, mis annavad immutatud puidule ja vineerile suurema bioloogilise kestvuse. Driconiga immutatud puitu ja vineeri saab paigaldada samade meetoditega nagu tavalist puitu ja vineeri.

Dricon on ainuke sertifitseeritud tuleaeglusti Eestis!

Kasutus
Dricon sobib puidu või vineeri tuld aeglustavaks immutamiseks, mida võib kasutada kattekihita siseruumides või väljastingimustes koos kaitsva värvikihiga.

Tüüpilised lõppkasutusalad on järgmised:

  • sisemised paneelid ja seinte või lagede voodrid
  • ilmastikumõjude eest kaitstud välisfassaadid
  • suure õhuniiskusega kasutuskohad (nt ujulad)
  • suitsuerituse suhtes tundlikud alad (nt maa-alused ehitised)
  • puidust ehitustarindid

Immutamisel kasutatav töösegu valmistatakse ette spetsiaalses segamisseadmes. Töösegu surutakse puitu autoklaavis, vaakumis, surve all. Immutusjärgselt ei muutu oluliselt puidu välimus. Juhul, kui on tegemist kliendi materjaliga, kuivatatakse puit kuivatis samale niiskustasemele, millisena jõudis materjal meie juurde.  Tulekaitse materjali tootmine on reeglina projektipõhine. Tarneaeg sõltub soovitud lõppniiskusest ja võib ulatuda kuni 6 nädalani. Immutatud puidu või vineeri ülevärvimisel tuleb silmas pidada, et kasutatav värv ei halvendaks puidu tulekaitse omadusi.

Dricon

Sertifikaadid
Nõuetekohaseks tulepüsivusklassi saavutamiseks peab puit olema testitud ja sertifitseeritud vastavalt Euroopa standardile täispuit EN 14915:2013+A2:2020 ja vineer EN 13986:2004 +A1:2015, mille kohta peab materjali tootja väljastama vastavusdeklaratsiooni (DoP).

Lotus Timber on oma tuletõkke töötlemise testinud, auditeerinud ja saanud täispuidust toode „Solid wood panelling and cladding Fire impregnation treatment, classifications: B-s1,d0 and B-s2,d0“ ja vineer „Wood-based panels for use in construction, Fire-retardant treatment Classifications: B-s1,d0“ kohta kehtiva CE sertifikaadi  täispuidule nr 2412-CPR-1031-01  ja vineerile 2412-CPR-1032-01, mida saab kontrollida Finoctrol OY.

Detailsema info Driconi omaduste ning kasutuse kohta leiab siit:
Kirjelduse koostaja juhend
Dricon kasutuseeskiri

 

 

 

 

Lisaküsimuste korral või hinnapäringuks võtke meiega ühendust allpool oleva vormi kaudu: